Đề số 2

Phần mềm thi thử 450 câu hỏi Luật giao thông đường bộ năm 2017 đối với người thi bằng lái xe ô tô tại Việt Nam:


Bộ đề thi lý thuyết xe máy 200 câu hỏi mới nhất. Các bạn học viên lưu ý trong đề thi gồm 25 câu hỏi các bạn trả lời đúng 21/25 là thi ĐẠT, thời gian làm bài 19 phút. Chúc các bạn hoàn thành bài thi thật tốt !!!