0983098001
Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông
thibanglaixehanoi.vnn@gmail.com

SE Lake City Street #1