Để di chuyển thuận lợi trên đường, các phương tiện khi tham gia giao thông sẽ được cấp giấy đăng ký và biển số xe theo quy định của Bộ giao thông vận tải. Tuy nhiên trong một số trường hợp người tham gia giao thông sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Hãy cùng trung tâm thibanglaixehanoi.vn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau.

bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe(2)

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe

Mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe là gì?

Mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe là mẫu văn bản cá nhân, cơ quan, tổ chức kê khai được được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền khi làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong các trường hợp sau: 

 • Xe chuyển quyền sở hữu hoặc thuộc diện sang tên.
 • Xe hỏng và không sử dụng được hoặc hết niên hạn sử dụng khi chủ xe hoặc người đang sử dụng xe thực hiện thủ tục này.

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe(1)

11 trường hợp bị thu hồi giấy phép đăng ký và biển số xe 

Căn cứ theo quy định tại Điều 15, thông tư 58 năm 2020 của Bộ Công an thì các trường hợp người tham gia giao thông bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe như sau:

 • Do các nguyên nhân khách quan khiến xe bị phá hủy hoặc xe bị hỏng không thể sử dụng được.
 • Xe tháo khung, tháo máy để thay thế cho một xe khác.
 • Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
 • Xe được miễn thuế nhập khẩu và nay được chuyển nhượng sang mục đích khác.
 • Xe được đăng ký tại các khu thương mại, kinh tế đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
 • Xe bị mất cắp, chiếm đoạt và không tìm lại được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.
 • Xe hết niên hạn sử dụng, xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật. 
 • Xe không đúng hê biển mặc dù đã được đăng ký.
 • Xe chuyển quyền sở hữu hoặc thuộc diện sang tên.
 • Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.
 • Xe bị phát hiện có hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định mặc dù đã đăng ký sẽ bị thu giấy đăng ký xe.

Ngoài ra Điều 16, Thông tư này đã quy định rõ: chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc nộp trực tiếp cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú…

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe được quy định như thế nào? 

bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe

Các quy định về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe 

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 và Điều 17, thông tư 58 năm 2020 của Bộ Công an thì trình tự bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe sẽ được thực hiện dưới sự phối hợp giữa cơ quan và chủ xe, cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký xe ra thông báo về việc thu hồi biển số và giấy đăng ký xe. 

Dựa theo các trường hợp mà các cơ quan đăng ký xe sẽ đưa ra các thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại, qua email, văn bản hoặc ra quyết định giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe, biển số xe để chủ xe biết. 

Bước 2: Chủ xe nộp lại giấy đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan có thẩm quyền. Các trường hợp sẽ được quy định như sau: 

 • Chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho các cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn để hoàn thành là 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân:
 • Trường hợp sang tên cho các nhân, tổ chức, khác tỉnh, thành phố trực thuộc trực thuộc trung ương: Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho các cá nhân hay tổ chức, dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe cho các cơ quan.
 • Trường hợp không phải làm các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đó là trường hợp cá nhân, tổ chức mua hay, được phân bổ, được cho, tặng, điều chuyển, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay.
 • Đối với trường bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc mất bị mất cả hai giấy này thì chủ xe phải có đơn trình bày rõ các lý do bị mất. 

Bước 3: Thực hiện thi hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

Các cán, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe sẽ tiếp nhận thông tin và thực hiện thu hồi trên hệ thống và trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe theo quy định của pháp luật.

Kết luận 

Trung tâm thibanglaixehanoi.vn đã giới thiệu về các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe qua bài viết trên. Mong rằng bạn đọc sẽ có thêm những thông tin hữu ích để có thể lưu thông thuận tiện trên đường đi, tránh bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe đáng tiếc.